Privacybescherming

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sandwich Fashion verwerkt uw persoonsgegevens mede u maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Beginnen vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboorde datum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Emailadres
- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders aan om ook betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klantenservice@sandwichfashion.com, en verwijder wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sandwich Fashion verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U de mogelijkheid om een ​​account aan te bieden
- Om goederen en diensten bij u af te leveren


Geautomatiseerde beslissing

Sandwich Fashion neemt op basis van halfgeleiderverwerkingen beslissingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om beslissingen die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sandwich Fashion) tussen zit. Sandwich Fashion gebruikte de volgende computerprogramma's van -systemen:

- Vertiinq
- Google Analytics


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sandwich Fashion bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te bereiken waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden

Sandwich Fashion alleen aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke oplossing.


Cookies, of verborgen technieken, die wij gebruiken

Sandwich Fashion gebruikte alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen ondersteuning bieden voor uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookiebeleid downloaden

Gegevens ontvangen, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te zien, te vernietigen of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u kunnen leveren in een computerbestand naar u van een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een verbroken bezwaar verzoek naar klantenservice@sandwichfashion.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onder het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Sandwich Fashion zal zo snel mogelijk zijn, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Sandwich Fashion zal u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sandwich Fashion neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er misbruik van is gemaakt, neem dan contact op met onze klantenservice of via service@sandwichfashion.com

Sandwich-mode

Gevestigd aan Van Miereveldstraat 11
1071DW Amsterdam
Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Waar bent u naar op zoek?

Volg de reis #thisissanwich

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang 15% korting op je eerste bestelling!

Jouw winkelwagen